Încă din anul 2004 Asociaţia mondială a organizaţiilor non-guvernamentale (WANGO) a adoptat Codul de etică şi conduită al ONG-urilor.

În prefaţa acestui Cod domeniul ONG-urilor este numit “al treilea sector” care se plasează la hotarul dintre guvern şi business, având un rol fără precedent la soluţionarea problemelor de criză în asigurarea echilibrului mondial.

Ca feed-back al creşterii importanţei acestui sector, a crescut în egală măsură responsabilitatea ce revine ONG-urilor. Orice formă de manifestare a responsabilităţii nu poate fi asumată decât cu respectarea valorilor etice, indiferent de domeniul şi scopul în care acţionează un ONG.

Aşadar un cod moral, indiferent cum este denumit: cod de etică, cod de conduită, cod moral şi de bune practici etc., reprezintă în viziunea WANGO un cod de practici etice şi standarde acceptabile, menit să asigure un real suport etic dar şi transparenţă în toate relaţiile.

Concluzionând putem afirma că o definiţie cvasicompletă a unui asemenea cod – standard de moralitate – constă într-un set de principii fundamentale şi operaţionale, cât şi a unor standarde de ghidare a acţiunilor de management al ONG-urilor, care trebuie să asigure respectarea valorilor etice şi sa cultive dialogul.

Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă este parte a retelei WANGO –

https://www.wango.org/