Asociația Română a Tinerilor cu inițiativă – furnizor în cadrul proiectului POCU – CTR. 28882 “Șanse egale la învățământ de calitate la ȘCOALA GIMNAZIALĂ GH. JIENESCU RAST” – implementat de Asociația Pro Civica Oltenia a demarat pe data de 4 octombrie 2019 atelierele în cadrul serviciilor de consiliere educațională.

Elevii clasei pregătitoare s-au întâlnit cu instructorii Fastrackids în cadrul modulului ʺObiective și lecții de viațăʺ. Prin experimente, jocuri și interacțiune micuții au reușit să-și definească scopuri mici pentru idealuri mari!

Pe parcursul întâlnirilor au fost organizate activități privind coeziunea de grup ce au vizat analizarea preferințelor comune, iar părinții elevilor au discutat împreună cu furnizorii de servicii sociale ai ARTI despre abandonul școlar, principalele probleme la nivelul clasei și comunității și stabilirea unei rețele de suport părinți-cadre didactice pentru elevi.

Misiunea ARTI continuă în cadrul acestui proiect cu diverse ateliere de consiliere educațională până în luna martie 2020, urmând a fi abordate o serie de teme și metode de lucru bazate pe nevoile individuale identificate în rândul copiilor și părinților lor.

Proiectul “Șanse egale la învățământ de calitate la ȘCOALA GIMNAZIALĂ GH. JIENESCU RAST” se desfășoară în perioada aprilie 2019 – aprilie 2021 și are drept beneficiari 180 de copii din clasele 0-VIII, în cadrul programelor ʺA doua șansăʺ și ʺȘcoală după școalăʺ.