1. Ministerul Educației și Cercetării Științifice având sediul în București, str. G-ral. Berthelot, nr. 28 – 30, sector 1, telefon 021405.56.24, fax 021.405.56.61, cod fiscal 13729380, având contul curent RO96TREZ70005005XXX000182, deschise la DTCPMB, reprezentată prin D-l Valentin Sorin Popescu în calitate de Manager de Proiect, denumit în continuare beneficiar, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a MECS prin implementarea managementului strategic si îmbunătățirea leadership-ului instituției” cod SMIS 39174” cofinanțat din Programul Operațional Dezvoltarea Capacitații Administrative

2. MUNICIPIUL SEBEȘ. Str. Piata Primariei, nr.1, Sebes, jud. Alba, cod postal 515800, Telefon- 0258.731.318

3. Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor. Craiova, Cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc.1, ap.3.Telefon: 0721 016111, Telefon/Fax: 0351 434860, email: [email protected], [email protected]

4. S.C. GETICO SYSTEMS SRL., cu sediul în Bucuresti, Str. Poet Panait Cerna, nr. 2, sect. 3, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti, sub numărul J40/8818/23.10.2001, cod fiscal 14246235, reprezentată prin Cristian Tigora

5. SC OPERATIONS RESEARCH SRL, cu sediul în str. Alexandru Vaida Voevod nr.53B, Cluj Napoca, Cluj, înregistrată la Registrul Comertului, sub numărul J12/2007/2008, cod fiscal RO23806854, reprezentată prin Emil Pislaru

6. SC ACTUAL CLEAN SRL., cu sediul în Alba Iulia, str. Soseaua de Centura, nr.5, , înregistrată la Registrul Comertului, sub numărul J01/478/2015, cod fiscal 34694977, reprezentată prin CIOBAN PETRU DORIN

7. SC FULART CREATIV SRL, cu sediul in Alba Iulia, str. Avram Iancu, nr.3, înregistrată la Registrul Comertului, sub numărul J01/443/2015, cod fiscal 34608437, reprezentată prin TOMA PETRU BOGDAN

8. ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE UMANE NOESIS , cu sediu in Jud. BRASOV, str. Bd Saturn nr. 47, avand Codul de inregistrare fiscala: 34518296, cu contul bancar nr. RO39BTRLRONCRT0293377201 deschis la BANCA TRANSILVANIA BRASOV, reprezentata legal prin presedinte Modorcea Elena Carmen, in calitate de Beneficiar Privat

9. SC CASA MESERIILOR SRL , cu sediu in Jud. BRASOV, sat Stupinii Prejmerului nr. 2K, com Prejmer, avand Cod Unic de Inregistrare: 34029869, J8/101/2015, cu contul bancar nr. RO68RZBR0000060017713794 deschis la BANCA RAIFFEISEN, reprezentata legal prin administrator Popescu Elza, in calitate de Beneficiar Privat

10. SC HR UNLIMITED SRL, cu sediu in Jud. BRASOV, com. Harman, str. RUSCUTEI nr. 5, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub J8/473/2015, CUI: 34310219, cu contul bancar nr. RO43BTRLRONCRT0293665801 deschis la BANCA TRANSILVANIA BRASOV, reprezentata legal prin administrator MOASEA OCTAVIAN, in calitate de Beneficiar Privat

11. SC VERO ASCLEAN P.A. SRL -SES 4 structura de economie sociala infiintata de SC N&C TURISM SRL in calitate de beneficiar al ”D.E.I.S. – Dezvoltare Economica prin Incluziune Sociala”, Contract POSDRU/173 /6.1/S/149041, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, cu sediu in BRASOV, BD. SATURN NR.47 BIROU 2A, Judetul Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub J8/94/28.01.2015, CUI: RO 34027850, cu contul bancar nr. RO74RZBR0000060017662373, deschis la RAIFFEISEN BANK reprezentata legal prin administrator POPESCU ELZA

12. BEST KONSTRUCT IDEAS SRL, reprezentata prin administrator dl. HEGEDUS ROBERT, cu sediul social in Sat Cristian, Comuna Cristian, Strada Vulcanului, nr. FN, Birou nr. 4, Judetul Brasov, inmatriculata sub nr. J8/907/2015, avand atribuit CUI 346112209, avand cont RO49RZBR0000060017752354, deschis la RAIFFEISEN BANK SA- AGENTIA BRASOV, in calitate de Beneficiar Privat

13. LOZLUX KONSTRUCT S.R.L , reprezentata prin administrator dna.LOZNEANU LUXA, cu sediul social in Comuna Cristian, str. Vulcanului, birou nr.5, judet Brasov, inmatriculata sub nr. J08/1003/2015, avand atribuit CUI 34670846, avand cont RO97RZBR0000060017788641, deschis la RAIFFEISEN BANK SA- AGENTIA BRASOV, in calitate de Beneficiar Privat,

14. CNN CREATIVE INVEST SRL, reprezentata prin administrator dl. Codleanu Narcis Nicolae, cu sediul social in Str. Vulcanului, Nr. FN, birou nr. 3, Sat Cristian, Comuna Cristian, Judetul Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub J08/906/2015 , CUI: 34612187, cu contul bancar nr. RO85RZBR0000060017752385, deschis la BANCA RAIFFEISEN BRASOV in calitate de Beneficiar Privat

15. EURO CLEAN SOLUTIONS SRL, reprezentata prin administrator dna. RADVAN NICOLETA, cu sediul social in Sat Cristian, Strada Vulcanului, nr. FN, birou 1, Judetul Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub J008/630/2015, CUI: 34420874, cu contul bancar nr.RO57RZBR0000060017647353, deschis la BANCA RAIFFEISEN BRASOV, in calitate de Beneficiar Privat

16. SC 4 SMART CLEANING P.M.A. SRL, reprezentata prin administrator dna. Popescu Marcela Anca, cu sediul social in Sat Cristian, Comuna Cristian, Strada Vulcanului, nr. FN, Birou nr. 2, Judetul Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub J08/635/2015, CUI: 34420866, cu contul bancar nr. RO34RZBR0000060017646409, deschis la BANCA RAIFFEISEN BRASOV, in calitate de Beneficiar Privat

17. A&C CATERING SRL, reprezentata prin administrator dl. Mateescu Dan, cu sediul social in cu sediul in Municipiul Sacele, Calea Bucuresti nr. 13, spatiul M1, etaj mezanin, Judetul Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub J08/593/2015, CUI: 34387972, cu contul bancar nr. RO79RZBR0000060017707776, deschis la BANCA RAIFFEISEN BRASOV, in calitate de Beneficiar Privat

18. MEDIA RESEARCH INITIATIVE – MAVRODIN ALEXANDRA;

19. SOCIODATA – JUCAN NICOLETA;

20. CENTRU DE STUDII SOCIALE TRANSILVANIA – MACARIE RALUCA;

21. WEBSURVEY – MERCEAN LAVNIA;

22. FINE LINE ADVERTISING – MAVRODIN DUMITRU;

23. MAPA FIELD – RADUCANU CORNEL-DORU;

24. KEY DATA CONSULTING – HORHOCEA NECULAE;

25. RANDOM HOUSE – SINGEORZAN ALEXANDRU.

26. VERIFIELD BUCURESTI ILFOV – AURA BOCA;

27. VERIFIELD VEST – MARIA JUCANU;

28. TEAM SITE – VLAD TORCEANU;

29. VERIFIELD SUD EST – LUPU ELENA-CRISTIANA;

30. VERIFIELD SUD MUNTENIA – CRISTEA SIMONA;

31. VERIFIELD CENTRU – PICIU SIMONA;

32. VERIFIELD MARKETING – NITULESCU DORINA-MADALINA;

33. VERIFIELD SUD VEST – FLORESCU BOGDAN;

34. VERIFIELD – HANGAN ELENA;

35. VERIFIELD NORD VEST – GHIURCO ALINA-CORNELIA;

36. VERIFIELD NORD EST – PRECUP ANCA;

37. VERIFIELD SERVICES – STAN GEORGETA;

“ARTI reprezintă motorul comunităților locale din România în a-și dezvolta soluții reale pentru problemele cu care se confruntă. Credem cu adevărat că oamenii reprezintă adevărata resursă a României, iar misiunea noastră este aceea de a-i educa pentru viitor și pentru a genera noi schimbări sociale.”

Cristina Catană-Bucă, Președinte ARTI

“Felicit inițiativele ARTI și apreciez implicarea lor alături de alte proiecte ale comunității. Colaborarea Bebevesel si ARTI aduce de fiecare dată un real succes fiecărui eveniment. Mereu activi, mereu cu spirit civic, mereu cu idei de a se implica în viața socială, echipa ARTI este un exemplu că totul se poate dacă se vrea. Le apreciez forța de a face lucruri și le mulțumesc pentru toate momentele atât de frumoase care ne leagă!”

Simona Vasile, Organizator evenimente pentru părinți și copii în Craiova

“Sunt lucruri care îți rămân tatuate pe suflet. Sunt imagini ce intră în categoria amintirilor prețioase ce mai revin în prim plan din când în când.
Nu mai are rost să spun ce reprezintă pentru mine cariera mea muzicală, prezența pe scenă, emiterea emoțiilor prin intermediul melodiilor către oameni. Nu am cum să uit începutul…
Scena concursului “Micul Artist”…colegii cu doamna învățătoare în primul rând…primul meu premiu..sunt câteva din culorile ce aparțin tabloului de început.
Echipa care a organizat acest proiect are o ideologie atrăgătoare pentru mine. Ei își propun să îi încurajeze pe tineri să facă ce le dictează sufletul..să-și urmeze visul..să lupte pentru asta…să îi ajute si pe ceilalți să se ridice. În ceea ce mă privește..de la acea participare am început să văd mai clar care e drumul meu.. Mă bucur mult că am avut ocazia să colaborez cu ei.”

Cristian Sanda, finalist la Vocea României

Pentru mine, ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ este un mediu educațional care INSPIRĂ: îi inspiră BUCURIE fiului meu atunci când învață, îi prețuiește CURIOZITATEA și îi suflă în aripi în firescul fiecărei zile; îmi inspiră mie ÎNCREDERE că fiul meu primește aici experiențe folositoare în viață, atât din punct de vedere cognitiv, cât și din perspectiva cunoașterii realității. Ca elev al Școlii Româno-Britanice, fiul meu face parte dintr-o comunitate școlară cu PRINCIPII SĂNĂTOASE care încurajează și sprijină DEZVOLTAREA EDUCAȚIEI. Școala Româno-Britanică este pentru noi o FAMILIE extinsă în care simțim că elevii cresc frumos într-un mediu benefic și serios care le inspiră SIGURANȚĂ și ATENȚIE și care îi inspiră să iubească învățătura.

Adriana Lăzărescu, Mama lui Ștefan – Școala Româno-Britanică, Red House clasa a II-a

Dorința firmei noastre de a intra în grupul de parteneri Edubenefits pentru susținerea educației a fost determinată de încredere față de acest proiect și de încrederea noastră legată de importantă educației în societatea în care trăim. Iar legat de importanța educației o să las pe alții să vorbească despre valorile ei:

– Tot ceea ce n-aveam de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educație. Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri. Jean Jacques Rousseau
– Educația este cea mai bună arma pe care o puteti folosi pentru a schimba lumea – Nelson Mandela.”

Bogdan Buzatu, Oltenia Garden