Comunicat de presă – 31.12.2023

ÎNCHEIERE PROIECT ID: 150899

Titlu: “Pregătiți pentru o viață activă”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014 – 2020

În perioada 22.07.2021 – 31.12.2023, parteneriatul format din Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă și Asociația Happy People a implementat proiectul cu titlul “Pregătiți pentru o viață activă”, cod SMIS: 150899.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea ocupării tinerilor NEETs (tineri neîncadrați profesional, care nu au urmat niciun program educațional sau de formare) – șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat generarea unui efect pozitiv pe termen lung privind îmbunătățirea și certificarea nivelului de competențe, precum și furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării.

Astfel, proiectul a contribuit la realizarea obiectivului major al “POCU 2014-2020, care urmărește dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale și de sănătate”.

Prin proiect s-au asigurat, drept rezultate:

  • implementarea măsurilor incluse în Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020. Garanția pentru tineret urmărește să combată șomajul în rândul tinerilor – în cadrul proiectului, cel puțin 162 de tineri NEETs au primit un loc de muncă sau o ofertă de angajare.
  • implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2014-2020 – proiectul a facilitat ocuparea prin calificare a 154 de persoane în meserii cerute pe piața muncii (Lucrător comercial, Bucătar, Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist, Operator introducere, validare și prelucrare date, Operator mașini cu comandă numerică, Sudor) și prin oferirea de servicii de mediere în vederea angajării pentru 331 de persoane.
  • implementarea măsurilor incluse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților Romilor 2015-2020- proiectul oferind servicii de ocupare pentru 40 de persoane aparținând etniei rome.
  • implementarea măsurilor incluse în Strategia națională de învațare pe tot parcursul vieții 2015-2020 – s-a asigurat calificarea a 154 de persoane ce au ieșit din sistemul național de învățământ în meserii cerute pe piața muncii.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.369.783,51 lei, echivalentă cu 100,00 % finanțare asigurată de Uniunea Europeană (UE).

Conferința de încheiere a proiectului este programată a se desfășura în data 08.01.2024, ora 12.00, la sediul beneficiarului din Craiova, str. Bibescu nr.44.

Proiectul este implementat din Fondul Social European prin intermediul finanțării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”.

Pentru mai multe informații vă puteți adresa Beneficiarului proiectului – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă: www.arti.ro, telefon: 0721703878, e-mail: [email protected]

Comunicat-presa-incheiere-proiect