Fondul Social European

Proiect POCU: 150899

 PREGĂTIȚI PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ

Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația Happy People a început în data de 22.07.2021 implementarea proiectului “Pregătiți pentru o viață activă”.

Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1 Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”.

Conform Contractului POCU/908/1/3/150899, Cod MySMIS 2014+: 150899, perioada de derulare a proiectului este de 24 de luni, respectiv 22.07.2021 – 21.07.2023.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.369.783,51 lei, echivalentă cu 100,00 % finanțare asigurată de Uniunea Europeană (UE).

 

Obiectivul general al proiectului “Pregatiți pentru o viață activă” îl reprezintă creșterea ocupării tinerilor NEETs (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) –  șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud-Vest Oltenia.

În cadrul proiectului se urmărește îmbunătățirea și certificarea nivelului de competențe, precum și furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării.

Grupul țintă este alcătuit din 372 tineri NEETs șomeri și va cuprinde cel puțin:

 • 112 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”;
 • 80 tineri NEETs cu domiciliul sau resedința în mediul rural;
 • 40 tineri NEETs de etnie roma.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Informarea și promovarea în rândul tinerilor din Regiunea Sud-Vest a datelor cu privire la sprijinul acordat de Uniunea Europeană tinerilor NEETs, în vederea creșterii șanselor de ocupare pe tot parcursul proiectului.
 2. Formarea profesională a cel puțin 196 de tineri NEETs din Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe parcursul implementarii proiectului în meserii solicitate pe piața muncii.

În cadrul proiectului se vor desfășura următoarele cursuri de calificare acreditate ANC: lucrător comercial, bucătar, frizer- coafor – manichiurist – pedichiurist, operator introducere, prelucrare și validare date, operator mașini cu comandă numerică, sudor.

 1. Facilitarea angajării a cel puțin 162 de tineri NEETs din grupul țintă (Regiunea Sud-Vest Oltenia).

Acest obiectiv se va realiza prin implemtarea activitatii 4.1; toți tinerii din grupul țintă (372 persoane) vor beneficia de servicii de  mediere profesională livrate de către o firmă autorizată, subcontractată prin achiziție publică.

 1. Sprijinirea tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii – 30 de persoane vor beneficia de o subvenție de 300 lei pe lună timp de 3 luni.
 2. Sprijinirea a 10 tineri NEETs din grupul țintă în vederea înființării propriei afaceri. În cadrul proiectului se va desfășura un concurs de planuri de afaceri. Primii 10 tineri NEETs din grupul țintă (în ordine descrescătoare a punctajului) vor beneficia de o subvenție de până în 25000 euro pentru înființarea propriei afaceri.

Rezultate așteptate:

 1. 372 de tineri NEETs din regiunea Sud – Vest Oltenia selectați și înscriși în grupul țintă.

Grupul țintă este alcătuit din 372 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau resedința în regiunea Sud-Vest Oltenia, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare – SPO (ANOFM). Grupul țintă va cuprinde cel puțin: 112 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”; 80 tineri NEETs cu domiciliul sau resedința în mediul rural; 40 tineri NEETs de etnie roma.

Rezultatul va fi atins prin implementarea activității 1.1.

 1. 1000 de tineri din regiunea Sud-Vest Oltenia informați cu privire la oportunitatea obținerii unui sprijin de la UE în vederea ocupării pentru tinerii NEETs.

Acest rezultat va fi atins prin implementarea activitatii 2.1.

 1. 196 tineri NEETs calificați ANC.

În cadrul proiectului se vor desfășura următoarele cursuri de calificare acreditate ANC: lucrător comercial, bucătar, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, operator introducere, prelucrare si validare date, operator mașini cu comandă numerică, sudor.

Obținerea acestui rezultat va fi asigurată prin implementarea activității 3.1.

 1. 372 de tineri NEETs din grupul țintă ajutați în căutarea și găsirea unui loc de muncă prin oferirea de servicii autorizate pentru stimularea ocupării

Acest rezultat se va realiza prin implemtarea activității 4.1. Toți tinerii din grupul țintă (372 persoane) vor beneficia de servicii de mediere profesională livrate de către o firmă autorizată, subcontractată prin achiziție publică.

 1. 10 firme înființate în cadrul proiectului.

10 tineri NEETs din grupul țintă vor fi sprijiniți în vederea înființării propriei afaceri.

Rezultatul va fi realizat prin implementarea activităților 5.1 și 5.2.

 1. 30 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” vor beneficia de o subvenție de 300 lei pe lună timp de 3 luni pentru activități de acompaniere a persoanelor aflate în întreținere, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea activității 6.1.

 1. Asigurarea vizibilități proiectului

– cel puțin câte un poster afișat la sediile de implementare ale celor doi parteneri

– 2 roll-up-uri

– 300 pliante informare proiect realizate și distribuite

– o conferință de lansare a proiectului

– o conferință de finalizare a proiectului

– 2 conferințe de presă

– 2 spoturi radio difuzate.

Pentru mai multe informații vă puteți adresa Beneficiarului proiectului – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă: www.arti.ro, telefon: 0721703878, e-mail: [email protected]

Prezentare-proiect