Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

28 februarie 2020 a fost termenul - limită pentru acceleratorul de idei în vederea depunerii proiectului pe Mari Infrastructuri CDI - proiecte pentru Clustere.

Proiectele de cercetare sunt încadrate în subdomeniul Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software.

Cele 27 de proiecte de cercetare depuse abordează măsuri din domeniile:

  • TIC pentru creșterea calității proceselor școlare
  • TIC pentru management educațional eficient
  • TIC pentru cerințe educaționale speciale
  • TIC pentru educația non-formală
  • TIC pentru formarea profesională a adulților/educație pe tot parcursul vieții
  • TIC pentru învățământ primar
  • TIC pentru învățământ gimnazial
  • TIC pentru pauze interactive indoor și outdoor (dezvoltare softuri kinetice)

Concursul de proiecte de cercetare a urmărit identificarea cercetătorilor ce vor avea la dispoziție baza materială solicitată pentru efectuarea de cercetări ce pot duce la dezvoltarea de softuri ce pot fi testate în cadrul unei școli pilot.

La data de 05 februarie 2019 - data de naștere a Asociației Române a Tinerilor cu Inițiativă s-a semnat și actul de naștere al primului Cluster pentru sectoarele TIC și Educație " EduTIC", cu scopul de a planifica și derula servicii și activități care vizează promovarea și elaborarea mecanismelor de susținere a companiilor și instituțiilor membre în sectoarelor ITC și Educație, pentru creșterea competitivității acestora la nivel național și internațional.

20 de entități au pus bazele acestei structuri:

- șapte organizații non-profit: Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă (ARTI), Asociația ʺAcoustic Framesʺ, Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale, Organizația Studenților din Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică (OSACE), Asociația ʺPro Civicaʺ Oltenia, Asociația ʺRo-Talent” filiala Craiova, Asociația C.R.O.N.O. Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non–profit din Oltenia (C.R.O.N.O.).

- zece societăți comerciale: S.C. AMID NET S.R.L. , S.C. BABYSPA S.R.L , S.C. PEROAD S.R.L , S.C. GLOBAL GROUP SOFTWARE DIVISION S.R.L., S.C. VITAPLUS MEDCLIN S.R.L., S.C. FRANCIZA EDUCAȚIONALĂ SRB S.R.L., S.C. RESURSE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU MANAGEMENT S.R.L., S.C. TAS PROD S.R.L.-D, S.C. CONSACONT EXPERT CP S.R.L. , S.C. SYSTEX FLUOR PROD S.R.L.

- trei instituții: Palatul Copiilor Craiova, Școala Româno - Britanică Craiova, Universitatea ʺSpiru Haretʺ.