ʺBE A BUDDY, NOT A BULLY!ʺ

În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului voluntarili Centrului de Voluntariat VOLUNTARIS powered by ARTI , cu finanțarea Caphyon au demarat proiectul ʺBE A BUDDY, NOT A BULLY!ʺ în școlile craiovene.

Problema abordată prin acest proiect este aceea a creșterii alarmante a cazurilor de violență în școli. Seminariile interactive organizate pentru elevii din ciclul primar vizează combaterea violenței în școli, în special a formei de intimidare cunoscută sub numele de bullying.

Astfel, atât profesorii cât și elevii din clasele primare, au șansa să identifice soluții concrete, să intervină prin povești terapeutice și să ofere o alternativă de interacțiune.

Parteneri în acest proiect din municipiul Craiova au fost: Școala Gimnazială ʺTraianʺ, Școala Gimnazială ʺMihai Eminescuʺ, Școala Gimnazială ʺSf. Dumitruʺ, Colegiul Național ʺElena Cuzaʺ, Colegiul Național ʺFrații Buzeștiʺ, Colegiul Național ʺCarol I ʺ.  În aceste școli au fost organizate deja un număr de   11 sesiuni de informare și conștientizare asupra fenomenului de bullying.

Proiectul se derulează până în luna iunie 2019, urmând a fi organizate astfel de seminarii și în alte unități școlare partenere.